Solutions for wood chip dryingPuuhakkeen kuivausСамые энергоэффективные технологии высушивания на рынке.

THE MOST ENERGY EFFICIENT DRYING SOLUTIONS ON THE MARKET

Our condensing counter-current drying technique has been created for Arctic conditions and achieves maximum efficiency in winter. Minimisation of overall energy consumption and (especially) power saving constitute the core of our solution.

Our experience in the field of energy production and our customers’ processes serves as the foundation of our R&D activity. Co-operation with universities and research facilities ensures availability of the newest research information and of an analytical point of view. For us, implementation of the latest technological solutions is commonplace.

Our products are based on modelled systems developed and tested in practice. Our patented techniques constitute tested and functional complete solutions.

 

MARKKINOIDEN ENERGIATEHOKKAIMMAT KUIVAUSRATKAISUT

Kondensoiva vastavirtakuivausmenetelmämme on luotu arktisiin olosuhteisiin ja on parhaimmillaan talvella. Energian kokonaiskulutuksen minimointi ja erityisesti sähkön säästäminen ovat ratkaisumme ydin.

Kokemuksemme energiantuotannosta ja asiakkaidemme prosesseista on pohja, jonka päälle kehitystyömme rakentuu. Yhteistyö yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa antaa meille tuoreimman tutkimustiedon sekä analyyttisen näkökulman. Uusimpien teknologiaratkaisujen soveltaminen on meille arkipäivää.

Tuotteemme perustuvat mallinnettuihin, käytännössä kehitettyihin sekä testattuihin järjestelmiin. Patentoidut menetelmämme ovat testattuja ja toimivia kokonaisuuksia.

Kuva1

 

Самые энергоэффективные технологии высушивания на рынке.

Наша технология высушивания сжимающим противотоком была создана для арктических условий эксплуатации и достигает максимальной эффективности в зимний период. Минимизация потребления электричества в целом, и (особенно) сбережении энергии, составляют основу нашей технологии.

Наш опыт в отрасли производства энергии и процессах производства наших заказчиков является основой наших разработок. Сотрудничество с университетами и исследовательскими институтами гарантирует получение новейших данных исследований и аналитический подход. Введение новейших технологических решений для нас – обычное дело.

Наша продукция основывается на теоретически смоделированных системах, разработанных и протестированных на практике. Наши запатентованные технологии образовывают протестированные и функциональные законченные технологические решения.