Teknologia

ota yhteyttä

Puhelin: 020 7811 670
Fax: 020 7811 671
email: info@gasek.fi

Puun kaasutus

kaasutinylakuva

Puun kaasutus perustuu pyrolyysiprosessiin, jossa puun biomassasta erotetaan kaasuuntuvia ainesosia korkeassa lämpötilassa ja hapen saantia rajoittaen. Tämän vähähappisen palamisen ja kaasutuksen seurauksena syntyvä puukaasu puhdistetaan noesta, hiilestä sekä muista hiukkasista, jonka jälkeen se on käytettävissä hyötysuhteeltaan tehokkaasti esimerkiksi polttomoottorissa.

Tyypillisimmät käyttökohteet syntyvälle energialle ovat yhdistetty sähkön ja lämmön tuotanto (CHP). Puukaasu sisältää runsaasti vetyä ja hiilimonoksidia, eikä sen poltossa sivutuotteena synny lainkaan ympäristölle haitallisia päästöjä. Uusiutuvana ja päästöttömänä energian tuotannon muotona puukaasu on erittäin ympäristöystävällinen.


Haasteet

Puun kaasutusteknologiaa on testattu ja kehitetty jo yli 100 vuotta, mutta haasteet kontrolloidun ja riittävän puhtaan kaasutusprosessin hallinnassa ovat vaikeuttaneet kaupallisten sovellusten kuten voimalaitosratkaisujen yleistymistä. Suurin este kehitykselle on ollut pyrolyysin seurauksena syntyvä terva, joka on pilannut moottorit pitkäaikaisessa käytössä. Myös käytettävän puuhakkeen laatu, ja etenkin sen kosteuspitoisuus on asettanut tiukkoja vaatimuksia haketettavan biomassan valinnalle ja käsittelylle. Perinteisissä puukaasuttimissa polttoaineeksi kävi ainoastaan kuoritusta koivusta tehty kuiva pilke, jotta koivun tuohiterva ei pilaisi moottoria.

GASEKin kaasutusteknologialla kaasun puhtauteen liittyvät ongelmat on saatu ratkaistua.


Ratkaisuna uudenlainen pyrolyysimenetelmä

GASEK-puukaasutin on niin sanottu myötävirtakaasutin, joka perustuu 30 vuoden ajan kehitettyyn ja hiottuun kaasutinrakenteeseen. Kaasutettava biomassa kulkeutuu reaktorissa samaan suuntaan kuin kaasutusilma, jota syötetään poltossa tarvittavaa ilmamäärää huomattavasti vähemmän.

Suurimmat erot vanhaan, ongelmia aiheuttaneeseen tekniikkaan ovat kaasutusprosessin lämpötilassa ja tuotekaasun puhdistuksessa. Olennaista kaasutuksessa on riittävän korkean lämpötilan saavuttaminen (800-1200 °C) jolloin haitallisia tervayhdisteitä ei pääse syntymään. Seurauksena on, että saavutetussa lämpötilassa terva-aineet hajoavat kevyemmiksi jakeiksi, jotka eivät aiheuta ongelmia moottorille. GASEKin puhdistuslinjaston läpi ajettu puukaasu on lopulta erittäin puhdasta, eikä sen poltosta synny juuri lainkaan haitallisia hiukkaspäästöjä.

Puhdas puukaasu mahdollistaa tehokkaiden, huoltovarmojen ja pitkäikäisten voimalaitosratkaisujen valmistamisen. GASEKin kaasutinteknologialle on haettu useita kansainvälisiä patentteja.