Arkisto


9.9.2013

Turku Energia vaihtaa Artukaisissa polttoöljyn GASEK Oy:n puukaasutinratkaisuun

Turun Tekstiilihuollon tekstiili- ja työvaatepalvelut tuotetaan jatkossa vähäpäästöisemmin, kun Turku Energia ja energiateknologiayritys GASEK toteuttavat sen Artukaisissa sijaitsevaan pesulaan uuden puukaasutinlaitoksen tuottamaan pesulatoiminnan vaatimaa höyryä. Siirtyminen öljystä hakkeeseen vähentää vuotuisesti noin 1 000 tonnia CO2-päästöjä ja polttoainekustannuksissa jopa satoja tuhansia euroja.

Lisätietoja: Mediatiedote puukaasutinlaitos Artukaisiin GASEK-TE 9 9 2013


8.4.2013

Teollisuuden öljykattilat voidaan muuntaa hakekäyttöisiksi

Teollisuuden energiantuotantoon on kehitetty uusia ja kustannustehokkaita ratkaisuja polttoöljyn korvaamiseksi puuhakkeella. GASEK Oy on julkaissut RETROFIT-kokonaisratkaisun, joka korvaa öljyn puuhakkeella höyry- ja lämpökattiloiden polttoaineena. Puuhaketta kaasuksi muuttava innovaatio tuo teollisuudessa prosessihöyryä käyttäville jopa puolen miljoonan euron säästöt jokaista kattilan megawattituntia kohden.

Lämmön- ja höyryntuotannossa polttoaineena yleisesti käytetyn raskaan polttoöljyn hinta kallistuu ja saatavuus vaikeutuu tulevaisuudessa mm. EU:n määrittämän rikkidirektiivin vuoksi. Moni alan toimija harkitseekin jo fossiilisia polttoaineita käyttävien tuotantolaitosten polttoaineen vaihtamista.
Markkinoille tulleiden uusien kotimaisten ratkaisujen myötä puuhakkeesta on tulossa varteenotettava vaihtoehto öljyn korvaajana. Puuhake on polttoaineena edullinen ja ympäristöystävällinen. Teollisessa 1 MW:n kattilassa puuhakkeeseen siirtymällä saavutetaan jopa puolen miljoonan euron vuotuiset säästöt. GASEK RETROFIT -ratkaisun avulla siirtyminen polttoöljystä puuhakkeen käyttöön on lisäksi nopeaa ja kustannustehokasta.

Polttoaineen vaihto ei aiheuta muutoksia prosessiin

GASEK RETROFIT -ratkaisussa höyry- tai lämpökattilassa oleva poltin korvataan puukaasupolttimella ja kytketään GASEK-kaasuttimeen. Täten tuotanto jatkuu olemassa olevalla laitteistolla, eikä uuteen kattilaan tarvitse investoida. Laitteiston asennuksen jälkeen laitosta voi käyttää yhä myös öljyllä.

GASEK Oy on aloittanut ratkaisun kaupalliset toimitukset. Viime syksystä lähtien Adven Oy:n laitos Torniossa on tuottanut höyryä puuhakkeesta RETROFIT-ratkaisun avulla.
”Kun asiakkaalla on olemassa fossiilisella polttoaineella toimiva kattila, toimitamme siihen kaasupolttimen ja polttoaineyksikön, joka muuttaa hakkeen kaasumaiseen muotoon. Kaasu voidaan sen jälkeen polttaa olemassa olevassa kattilassa. Vaihtoehtoisesti meiltä saa myös kokonaisen laitoksen, joka tekee hakkeesta höyryä”, GASEK Oy:n myynti – ja markkinointijohtaja Tomi Väänänen kertoo.

Lisätietoja:
Tomi Väänänen
Myynti- ja markkinointijohtaja, GASEK Oy
Puh: 044 788 8899
Email: tomi.vaananen@gasek.fi
www.gasek.fi
GASEK Oy

GASEK on suomalainen vuonna 2008 perustettu energiateknologiayritys. Kehitämme ja valmistamme puun kaasuttamiseen perustuvia energiantuotantolaitoksia. Teknologiamme perustuu 30 vuoden kehitystyöhön ja sen ytimessä on ainutlaatuinen GASEK-kaasutusmenetelmä, joka tuottaa puhdasta kaasua sekapuuhakkeesta.


4.3.2013

Olemme muuttaneet

Olemme muuttaneet uuteen tilavaan toimistoon Oulunsalon Pilottiin.

Uusi osoitteemme Oulussa on:
Lentokatu 2
90460 Oulu


6.2.2013

GASEK Oy, CCM-Power Oy ja Asmacon Oy yhdistävät liiketoimintansa

Tuoreesta puusta höyryä, lämpöä ja sähköä, kilpailukykyisiä tuotteita hakkeen kaasutukseen. Yhdistyminen luo perustan myös suomalaisen puhtaan energian teknologiaosaamisen vientiin.

Uusiutuvaan energiaan erikoistuneet GASEK Oy, CCM-Power Oy ja voimalaitosautomaatioon erikoistunut Asmacon Oy yhdistävät liiketoimintansa. Näin alalle syntyy merkittävä uusi yritys, jolla on erinomaiset kasvumahdollisuudet. Kasvua vauhdittaa eurooppalaisten yritysten tarve löytää sellaisia uusia energiaratkaisuja, jotka pohjautuvat uusiutuviin lähteisiin ja tarjoavat samalla huomattavia kustannussäästöjä.

Muodostuva uusi yritys yhdistää puun kaasutus- ja kuivausteknologiat sekä voimalaitos- ja automaatioosaamisen. Yhdistämällä osaamiset yritys pystyy tarjoamaan tuotteita, joiden avulla voidaan tehokkaasti hyödyntää Suomen ja Pohjois-Euroopan omia uusiutuvia energiavarantoja. Mahdollisuudet teknologiatuotteiden vientiin ovat merkittävät. Alkuvaiheessa yritys keskittyy höyry- ja lämpölaitoksiin, joissa hakkeen kaasutuksella voidaan korvata öljyn käyttöä olemassa olevissa teollisuuden öljykattiloissa. Siten Retrofit –tuote tarjoaa hyvin nopean takaisinmaksuajan investoin-nille. Avaintuotteet myös CHP laitoksiin ovat yrityksen ohjelmassa.

GASEKin toimitusjohtaja Kauko Väinämö korostaa uuden yrityksen kasvunäkymiä. ”Kasvustrategiamme on tullut uuteen vaiheeseen. Olemme tehneet CCM-Power Oy:n kanssa yhteistyötä jo aiemmin ja tunnemme toisemme hyvin. Olemme valmiita kohtaamaan markkinoiden haasteet ja toimimme jatkossakin erittäin asiakaslähtöisesti. Kasvumme perustuu laadukkaisiin ja asiakkaille lisäarvoa tuoviin tuotteisiin ja teknologioihin sekä niiden tuomiseen markkinoille nopeaan tahtiin”, hän painottaa. Väinämö on myös uuden yrityksen toimitusjohtaja.

CCM Power Oy:n toimitusjohtaja Pekka Ahvensalmi kertoo kaasutintoimittajien olleen aina luon-nollinen asiakaskunta yrityksen hakekuivureille. ”Nyt voimme yhdessä toimittaa tuotteita, joiden avulla pystymme muuttamaan tuoretta puuta sähköksi, höyryksi ja lämmöksi. Kuivuripatenttien li-säksi meillä on myös kaasutukseen liittyviä patentoituja innovaatioita, joita voimme nyt hyödyntää uusissa asiakasryhmissä”, hän kertoo

”Jos missä niin Suomessa on luonnollista kehittää teknologiaa ja tuotteita bioenergiamarkkinoille. Kaiken kaikkiaan uusiutuvan energian globaali teknologiamarkkina on mittava ja se on kasvussa. Uusiutuvan metsäenergian jalostaminen vaatii luotettavia ja tehokkaita teknologioita ollakseen kus-tannustehokas vaihtoehto perinteisille energiantuotantomenetelmille. Uskomme että pystymme olemaan asiakkaillemme tärkeä kumppani energiantuotantohaasteiden ratkaisemisessa ja toimin-nan kannattavuuden kehittämisessä”, toteaa uuden yrityksen hallituksen puheenjohtaja ja VNT:n partneri Sadeharju.

Samassa yhteydessä VNT Management Oy: Power Fund -rahasto ja Aloitusrahasto Vera tekevät sijoitukset yhtiöön liiketoiminnan kasvattamisen tukemiseksi.

Lisätietoja:

Kauko Väinämö, toimitusjohtaja, 040 1575159, kauko.vainamo@gasek.fi
Pekka Ahvensalmi, toimitusjohtaja, 040 7598792, pekka.ahvensalmi@ccm-power.fi
Vesa Sadeharju, hallituksen puheenjohtaja, 040 5073370, vesa.sadeharju@vntm.com

GASEK Oy on perustettu vuonna 2008 ja CCM -Power Oy vuonna 2007. Molemmat yritykset ovat kehittäneet uusiutuvan energian teknologiaa puuhakkeen käyttöön perustuen. Yhdistyvässä IPR-salkussa on kolme vahvistettua patenttia ja yli kymmenen uutta hakemusta. Yhdistyvän yrityksen toimitilat sijaitsevat Oulussa (hallinto, myynti) sekä Reisjärvellä (tutkimus, kehitys ja tuotanto). Lisätietoja www.gasek.fi sekä www.ccm-power.fi
Asmacon Oy on oululainen automaatioalan yritys, joka suunnittelee, kehittää ja toteuttaa auto-maatio- ja prosessitekniikkaan liittyviä projekteja. Lisätietoja www.asmacon.fi