Automation

Renewable energy pioneer – GASEK team has +15 years experience with industrial automation solutions. Special are is biomass boiler control systems, but other automation projects has been done to other industries as well like food and wood processing industries.

Automation solutions for domestic market

Automaatioratkaisuja vuosien kokemuksella
Energiatuotannon perustamiskulujen minimoimiseksi toteutamme sähkösuunnittelun ja -asennukset käsikädessä automaation rinnalla.

Otamme vastaan uusia ja haasteellisia prosessi- ja kiinteistöautomaation sovellusprojekteja. Suomi tarvitsee edelleen uusia perinteisiä lämpökeskuksia, mutta olemme edelläkävijöitä myös puukaasutus- ja bio-prosessien hallinnassa ja konsultoinnissa.

Olemme mukana kehittämässä uuden aikakauden teknisiä innovaatioita ja ajatuksia!

Tyypilliset palvelut asiakkaille:

 • Avaimet käteen ratkaisut
 • Automaatio- ja prosessisuunnittelu
 • Prosessivalvomot ja etäkäytöt
 • PLC- ja HMI ohjelmointi
 • SIA-asennukset
 • Datayhteydet
 • VPN
 • Radiolinkit
 • Pilvipalvelut
 • Lämpö- ja CHP-laitosten
 • Ylläpito ja huolto
 • KL-verkkojen optimointi

Sähköautomaatioratkaisut

Automaatioliiketoimintamme tarjoaa automatisointi-, sähköistys- ja käyttöönottopalvelut lämpölaitoksiin, kl-verkkoihin, CHP-laitoksiin ja teollisuuteen

Asmacon Oy fuusioitui keväällä 2013 GASEK:in, joten automaatio-osastolla pitkä kokemus energiatuotannon toteutuksista

Ammattitaitoinen henkilökuntamme käy kanssanne läpi yrityksenne energiantuotannon ratkaisut. Pyrimme löytämään teille kustannussäästöjä tuovia palveluita, joissa osa toiminnoista voidaan automatioida.

Automaatio-osaaminen

KPA- ja POR/POK –laitokset

 • Automatisointi ja sähköistys
 • Automaation uusiminen
 • Käyttöönotot, huolto ja ylläpito
 • Etähallinta ja -tuki

Tuotekehitys- ja tuotteistamispalvelut

 • KL-laitosten yhteiskäytöt ja verkkojen optimoinnit
 • Ekokortteli  -> voimala + verkot  + CHP
 • GASEK -> hakkeen kuivaus ja -kaasutus

Lisäksi:

 • KL-verkot pumppaamoineen Etähallinta ja keskitetty valvomo Tiedonkeruu

Referenssit ym, lataa esite

Contact us